Phào - Px50 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan