Phào - PxG50.46 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan