Phào nẹp chỉ xốp - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan