Tấm nhựa ốp tường PVC Nano – VD403 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan