Tấm ốp lam sóng thấp mã màu 04 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan