Tấm ốp lam sóng mã màu L31 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan