Tấm ốp lam sóng thấp mã màu 02 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan