Tấm ốp lam sóng mã màu L32 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan