Tấm ốp lam sóng thấp mã màu 01 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan