Tấm ốp lam sóng cao mã màu 05 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan