Tấm ốp lam sóng cao mã màu 04 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan