Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH416 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan