Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VG431 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan