Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VD402 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan