Tấm ốp lam sóng thấp mã màu 03 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan