Tấm ốp lam sóng cao mã màu 01 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan