Tấm ốp lam sóng cao mã màu 03 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan