Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VG430 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan